Jag kan inte logga in på grund av min tidsgräns. När kan jag logga in igen?

Jag kan inte logga in på grund av min tidsgräns. När kan jag logga in igen?

 

När din valda tidsgräns har nåtts blir du automatiskt utloggad från ditt spelkonto och kommer inte åt spelkontot eller pengarna på kontot förrän återstående tid har löpt ut.
 Beroende på vilken gräns som du har nått så återställs tidsgränsen enligt nedan:
    •    Dagliga tidsgränsen - dagligen efter klockan 23:59:59 lokal tid.

    •    Veckoliga tidsgränsen- efter klockan 23:59:59 på veckan sista dag, söndag (lokal tid).

    •    Månatliga tidsgränsen- efter 23:59:59 månadens sista dag (lokal tid).


Om man önskar höja tidsgränsen så kan man göra det när den uppnådda tidsgränsen har återställts, och du kan logga in igen. Vår kundtjänst kan bara hjälpa dig med att sänka en tidsgräns, tidsgränsen kan man höja från sidan genom att klicka på "Spelgränser"