När blir mitt bet avgjort om en match är avbruten/uppskjuten?

När blir mitt bet avgjort om en match är avbruten/uppskjuten?

 

Om ett evenemang avbryts och planeras att börja om från början, kommer alla spel som lagts före den ursprungliga matchstarttiden att markeras som annullerade oavsett om och/eller när matchen fortsätter.
Om matchen inte påbörjats inom 12 h från den ursprungliga starttiden, (som den styrande organisationen angivit) kommer att ogiltigförklaras. 
36 timmar gäller för e-sport. 
Tennis inkluderas inte i ovanstående tidsramar utan bestäms enligt matchens eller turneringens upplägg.