Vad är Fantasy Sports?

Vad är Fantasy Sports?


Fantasy Sports är ett onlinespel där deltagarna sätter ihop virtuella lag med riktiga spelare från proffsligor i olika sporter. De virtuella lagen tävlar sedan mot varandra utifrån spelstatistik från riktiga matcher och hur de valda spelarna presterar. Prestationerna räknas om till poäng som sammanställs och läggs till den sammanlagda poängsumman. Lagens sammanlagda poäng jämförs sedan för att få fram en vinnare i turneringen.